La història dels pobles que tenen una història és, s’afirma, la història de la lluita de classes. La història dels pobles sense història, ho direm com a poc amb el mateix grau de veritat, és la història de la seua lluita envers l’Estat.

Pierre Clastres (La société contre l'État, 1974)


logo